8. ročník

Klasici v komikse
     
 Téma: Jozef Miloslav Hurban v komikse
    
          Ocenené práce 8. ročníka súťaže
    
                                         1. kategória – od 6 do 10 rokov

1. miesto: Laura Štefková
       ZŠ, Záhorácka 919, Borský Mikuláš
2. miesto: Tomáš Haladej
       ZŠ Fričovce     
     ZŠ Ľ.Štúra, Komenského 1/A, Modra

      2. kategória – od 11 do 15 rokov

1.  miesto: Lenka Stanková
      Základná škola s materskou školou Stakčín
2.  miesto: Tamara Tóthová
       ZŠ, Sídlisko SNP 1415/49, Galanta
3.  miesto:  Adam Martiška
      Gymnázium Topoľčany  
3.  miesto: Veronika Serenčová
     ZŠ Lesnícka, Prešov       

      3. kategória – od 16 do 18 rokov

1. miesto: Tomáš Paulen
     Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina
2. miesto: Tatiana Hluzinová
     Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
3. miesto: Patrícia Suráková
     Gymnázium Pavla Ušáka Olivu, Poprad

   4. kategória – zahraniční Slováci

1.      – 3. miesto: neudelená cena

    5. kategória – práce vytvorené na počítači

1. miesto: Ján Sorokáč
     Škola úžitkového výtvarníctva Jakobyho 15, Košice                  
                                        2. miesto: Mário Sekerák
                                                           SOŠ Košická 20, Prešov                              
3. miesto: Kokeltív žiakov
          Jakub Polák
       Juraj Riška
Samuel Púček
                 Lucia Križánková
   Jakub Čelústka
    Miroslav Bernát
      Viktória Pechová
   Mária Závodná
          Nikola Vyrúbalová
     Lenka Burdová
   Agáta Čechová
  Adrián Chudý
           Bibiana Hlavenková
   Lucia Burdová
     Emma Cintulová

  ZŠ s MŠ Štefanov